за бъдещето

Хрумна ми да напиша нещо като статия/материал, за това как аз виждам развитието на човечеството в технологично и социално отношение.

Всичко започва от наши дни. Макар и да не се забелязва технологиите вече са влезли доста сериозно в живота ни и колколкото и странно да ни се струва, развиваме зависимост към тях. Представете си свят без технологиите, които приемаме за даденост – електричество, светлина, топлина, пречистване на водите, комуникации… Посоката не е лоша, тъкмо напротив. Поели сме по пътя на развитие на технологична цивилизация. Човечеството върви към мир. Мир помежду ни и мир в самите нас.

Все пак обещах да пиша за технологиите. Ще се опитам да ги карам в хронологичен ред, поне така, както аз си ги представям. Технологиите и електрониката ще продължат да навлизат все повече и все по бързо в живота на всеки отделен човек. Само за да си представите скоростта с която всичко се случва, погледнете навлизането на мобилните комуникации в живота ни. Почти всеки от нас, хората живеещи в развитите и развиващите се страни вече притежава мобилен телефон. Приемаме го за даденост. Почти съм сигурен, че на всеки от вас ще му се стори, ако не невъзможен, то поне невероятно объркващ и труден период, дори от няколко дни, в който няма достъп до мобилния си телефон. Комуникацията между нас – човеците премина на ново ниво с откритието на тази технология. Имаме нужда от комуникация и ще се развиваме в тази посока. Клетъчните телефони ще стават все по- малки, все по- бързи, все по- умни, все по- малко енерго зависими. Според мен до няколко години, мобилните ни телефони ще спрат да бъдат просто мобилни телефони, а лични устройства, които ни осигуряват комуникация, информация и се грижат за нас, предпазват ни от опасности, показват ни пътя и грижат се за здравето ни.

С развитието на мрежовите технологии ще се развиват големи и мощни компютърни дата- центрове, които ще събират информацията в тях, ще бъде излишно разпръскането на информацията. Монополът върху информацията ще бъде отживян и човечеството, ще започне да налага най- правилният вид контрол върху нея – публичният. Макар и не перфектен, добър пример, за това е контролът в Wikipedia. Все пак демокрацията е най- успешната форма на управление, поне засега.

Защо да се ограничаваме с кабели? Мрежовите технологии ще се развиват безжично. Мисля, че е скоро времето, когато ще се роди за човечеството геният, който ще ни даде технология да пренасяме електрическата енергия също безжично. Личните устройства ще станат невероятно малки – способни да се поберат в леща за око, микроскопичен говорител, микрофон… На път са да бъдат открити и развити нови технологии за интеракция с компютърните системи. Директно управление с мисъл и с поглед, са само част от тях. Ще можем да пишем текст с мисълта си, а оттам и минавайки през технологиите за автоматичен превод се стига до отживяването на функцията на говоримия език. Все пак не мисля, че ще бъде забравен, но ще стане част от фолклора ни. Комуникация с помощта на мисълта – какво ви говори това.. пък макар и постигната технологично.

С развитието на системите за обработка на изображения се отварят нова гама от възможности. С поглед към произволен обект, ще можем да получаваме предварително събрана информация за него, когато икаквато пожелаем. Стол, автомобил,… сграда. Ще имаме картата и местоположението си на нея винаги, когато ни се налага да се ориентираме, както и да намерим някого, естествено, ако той желае да бъде намерен.

Както в позитивен план, цифровизацията ни носи някои лоши последствия. Войните, които се водят в човечеството вече не са само на бойното поле, а и на електронното. Вредите, които могат да бъдат нанесени в електронното пространство са също толкова големи, колкото и тези на бойното поле. Сраженията между военните вече ще се водят на два фронта. Електронните войни, които могат да настъпят, могат да доведат до невероятно сериозни поражения в икономиките ни, а оттам и в живота ни. В близкото бъдеще ще се открои ясно този проблем. Сменянето на заглавната страница на някой и друг сайт е просто предвестника на сериозността на проблема с компютърния тероризъм.

Въпреки негативните прогнози мисля, че човечеството върви към добро и към мир. Може би след дълго време алчността ще бъде отживяна, функциите на парите ще бъде отживяна, човечеството ще заживее в формата на утопичен комунизъм, като обществата на мравките или на пчелите. Ще останем чиста технологична цивилизация, водена от чиста амбиция, работеща за запазването и развитието на вида ни. Няма да има екстемно богати, нито екстремно бедни, гладуващи човеци а всички заедно ще се грижим за нас като цяло – човеци. Дано някой ден и останалите цивилизации видят, че сме поели по правилен път, свържат се с нас и ни позволят да се присъединим към техните общности.


About this entry