за родната реч

Подредба на глаголи по сила:

1. скапва

2. капе

3. църцори

4. чучури

5. тече

6. шурти

Кой каза, че българският език не е богат?


About this entry