проекти


vbox7.com
.
.

gbg.bg

Vgames.bg

Vmusic.bg
.
.

www.websitepulse.com

eventping.com

classic.sense.bz

www.mmstore.net

noizzer.com

sharemood.com

readopen.com

www.sharescript.com

bus.sense.bz

SNS blog system

mousemeter.com/rain
.

Firefox Current Status

Firefox Transaction Recorder

Firefox Site Recorder

Vista Current Status

Windows Current Status

IE Current Status
.

more to come…
вижте информация за мен


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.