www.websitepulse.com

линк: http://www.websitepulse.com

описание: Проектът представлява уеб базиран потребителски интерфейс към система за мониториране на интернет сървъри, страници и транзакции. Цялата система представлява множество от сървъри, които събират информация за активноста на страница, сървър или транзакция, конфигурирани от клиентите на системата. При проблеми с връзката или съдържанието на конфигурираните ресурси, системата информира клиентите. Интернет порталът представлява система за конфигурация на желаните дестинации за проверка, както и интерфейс към събраните данни.

участие: Моята работа включва разнообразни задачи по поддържане и развитие на системата, проектиране и изграждане на специфични информационни доклади и модули за администрация на системата.

технологии: PHP, JavaScript, AJAX

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.