SNS blog system

sns

линк: http://sense.bz/sns/

описание: Проектът представлява софтуер за система за водене на интернет дневник. Изграден е на принципа на CMS система и е изграден модулно.

участие: Работа ми включва проектиране на системата и отделните модули, проектиране на базата данни, програмиране и интегриране на логиката и съдържанието.

технологии: PHP, XHTML, CSS, JavaScript, MySQL

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.