www.sharemood.com

линк: http://sharemood.com

описание: Проектът представлява система за социална мрежа, в която потребителите споделят преживявания, снимки и настроение. Присъства възможност за коментиране на снимки, както и оценяването им. Системата поддържа комуникация посредством текстови съобщения.

участие: Работа ми включва проектиране на системата и модулите към нея, проектиране и реализация на структурата на базата данни, програмирането на логиката и съдържанието.

технологии: PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, MySQL, Java

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.