Firefox Transaction Recorder

transaction recorder

линк: http://www.websitepulse.com/help/firefox.transaction-recorder.html

описание: Проектът представлява допълнение към браузера Firefox. Може да бъде използван от регистрирани потребители на websitepulse за записване на интернет транзакция на тяхна интернет страница.

участие: Работа ми включва проектиране на системата, изграждането на логиката и съдържанието на допълнението, сглобяване на инсталатор. Проекта изисква поддръжка и отстраняване на грешки. Текущата версия на допълнението е 1.4

технологии: XUL, JavaScript, PHP, XHTML, CSS

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.