www.noizzer.com

линк: http://www.noizzer.com

описание: Проектът представлява система за социална мрежа, която е ориентирана към мобилните устройства. Софтуера съдържа карта, както и списък с приятели и събития.

участие: Работа ми включва работа по системата и модулите към нея, проектиране и реализация на структурата на базата данни, програмирането на логиката и съдържанието. Част от задачите ми са доизграждане и интегриране на панел за администрация, изграждане на структура на клиентския интерфейс и интегрирането на нов дизайн.

технологии: PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, MySQL

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.