mousemeter rain

линк: http://mousemeter.com/rain

описание: Проектът представлява система за социална интеракция и букмаркинг. Посредством добавка за браузерите потребителиде споделят интернет преживявания, виждат къде другите потребители кликат, както и другите потребители виждат тях. Системата отчита и прави статистики за най-активни интернет страници. Системата е в процес на разработка.

участие: Работа ми включва работа по системата и модулите към нея, проектиране и реализация на структурата на базата данни, програмирането на логиката и съдържанието.
технологии: PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, MySQL

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.