www.mmstore.net

mmstore

линк: http://catalog.sense.bz

описание: Проектът представлява интернет базиран супермаркет за покупка на стоки попадащи в различни категории. Системата е базирана на специално модифицирана версия на софтуер с отворен код OpenCart.

участие: Работа ми включва проектиране на системата, интегриране на системата OpenCart, модифицирани на някои от модулите, изграждане на втори административен панел за внасяне на продукти от CSV файлове.

технологии: PHP, XHTML, CSS, MySQL

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.