Firefox Current Status

cs

линк: http://www.websitepulse.com/help/firefox.current-status.html

описание: Проектът представлява допълнение към браузера Firefox. Може да бъде използван от регистрирани потребители на www.websitepulse.com за проверка на състоянието на сървърите и интернет страниците в акаунта им.

участие: Работа ми включва проектиране на системата, изграждането на логиката и съдържанието на допълнението, сглобяване на инсталатор. Проекта изисква поддръжка и отстраняване на грешки. Текущата версия на допълнението е 1.8

технологии: XUL, JavaScript, PHP, XHTML, CSS

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.