eventping.com

линк: http://eventping.com

описание: Проектът представлява система за съобщения. Потребителите дефинират събития и при настъпването им системата ги известява, чрез смс или е-майл. Системата може да се използва за съобщения при направена продажба от интернет магазин.

участие: Работа ми включва проектиране на системата и модулите към нея, проектиране и реализация на структурата на базата данни, програмирането на логиката и съдържанието.

технологии: PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, MySQL, Java

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.