bus.sense.bz

линк: http://bus.sense.bz

описание: Проектът представлява система за проверка за оставащото време до пристигането на автобус от Софийски градски транспорт до зададена спирка. Системата взема данни от страницата на дружеството. Оптимизирана е за работа с мобилни телефони.

участие: Работа ми включва проектиране на системата, програмирането на логиката и съдържанието.

технологии: PHP, XHTML, CSS

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.