classic печатница

линк: http://classic.sense.bz

описание: Проектът представлява фирмен сайт на печатница “Класик дизайн”.

участие: Сайтът е изграден върху блог платформа WordPress и е много езичен. Работата ми включва цялостно изграждане на страниците на сайта.

технологии: WordPress, PHP, XHTML, CSS, JavaScript, AJAX, PostgreSQL

назад към всички проекти


About

за мен

Страница за мен, както и автобиографията ми в CV формат на български и английски език.

проекти

Страница съдържаща препратки и информация за проектите, които съм направил и в които съм взел участие.