политическо

Днес 12.11.2010 на тържествено събрание бе взето единодушно решение да бъде създадена нова национална гражданска организация. Името на новата организация ще бъде:

Граждани за Югозападна Визия и Европейска Човечност

или съкратено ГЮВЕЧ

Засега новото движение ще бъде без лидер и членове, заради обвързаност на част от основателите с организация използваща подобни инициали


About this entry