право на избор

Налага ми се да дебъгвам JavaScript за IE.

Налага ми се да си кача Visual Studio.

Няма пари и затова избора е Express.

Express има 2010 бета 2.. супер

Инсталатора ме пита дали искам да изпращам информация, обаче ми задава не въпрос,… а отговор.


About this entry