за смисъла на думите

Лирически анализ на текста на музикалното произведение “Усещам те още” на Камелия

Още от заглавието на творбата проличава дълбоката чувственост на лирическата героиня, пренесена в времето и загатваща незатихващия и интерес, към обекта на нейните желания.

Първият куплет ни пренася стремглаво в разказваната история.

Знаеш с кого ми спрягат името.
С много други, само не и с твоето!

С тези стихове лиричната героиня посочва очевидните езикови способности на “околните”. Макар и непосочвайки точната бройка на хората, с чиито имена е спрегнато и нейното, тя заявява, че са много, но неговото име не е едно от тях.

Знаеш, че не съм като навремето,

Лирическата героиня е изминала дълъг житейски път, претърпяла е различни психически и физически метаморфози, някои наложени от фактори, като голямата бройка мъже, с които името и е било спрягано, както и други по-незначителни фактори от социален характер и отбелязва видимата истина, че вече е по – различна.

всичко знаеш, само не и важното.

С тези думи тя обвинява обектът на желанията и с незнанието му за “важните неща”, както и скрито го критикува за времето, през което го е нямало, за да наблюдава промените, които са настъпили в нея.

Припев:
Не е важно с кой заспивам, а това кого сънувам!

Умаловажаването на фактите, че тя не заспива с Него, и изкъкването на нематериалните и преживявания
по време на сън би трябвало да притъпят усещането за изневяра в ресипиента на думите и, който не би преглътнал лесно бройката имена, с което е спрягано нейното в първия куплет.

Аз сънувам само тебе и ръцете ти по мене.

Вероятно обектът на желанията е специалист, практикуващ в сферата на масажните и спа услуги. Лирическата героиня пази траен и ярък спомен от физическия контакт на ръцете му с повърхността на гърба и.

Не е важно колко имам, а това че теб те нямам!
Аз сънувам само тебе и ръцете ти по мене.

Лирическата героиня споделя материалните си затруднения, или по-скоро тези свърза ни с така желания контакт с ръцете Му. Повтарянето на спомените и от състояние на сън засилват ефекта постигнат от предния стих.

Обичам те още…усещам те още!
Искам те още, близо до мене нощем! (х2)

Тук героинята, опиянена от удоволствието (от масажа.. бел. авт.) споделя после-усещането от допира, както изразява желание за нощни масажи, които както знаем са рядкост, поради точно определения график на обекта на желанията и.

Ти не вярваш, но помни ми думите.
Някой ден отново ще се будя с теб.

Героя, леко скептичен към думите е убеден с рязката закана, че няма да му се размине и може да се събуди до нея, след като са си спрегнали имената.

Няма как да се забравим с времето.
В теб и мене всичко си е същото!

В лек контраст с първия куплет, в който лирическата героиня сподели промяната си идват тези стихове, в които тя си признава, че все пак има много неща, които са останали същите,… или както е казал премъдрия народ: Вълкът кожата си мени, нрава не!.

Припев.

Не е важно с кой заспивам…
Не е важно колко имам…

Недовършените стихове провокират слушателите да ги довършат мислено, ако могат да си спонят думите от предните куплети.


Не е важно с кой заспивам.

Както всички знаем, акта на заспиването изобщо не е важен за отношението между героите, а действията извършвани между тях преди това (масаж и др.. бел. авт.)

От всичките стихове ни става ясно за неистовото желание на лирическата героиня, отегчена от многобройните и връзки и леко обезмалуважаваща значението на плътските връзки, да припомни на обекта на копнежите и миналото, както и да му припомни че може би те имат бъдеще, в един идеален свет, в който масажистите получават достатъчно, за да и осигурят стабилен живот.

вижте клипа

Ехх..


About this entry